fredag 6. mars 2015

#streik


(English text at the bottom)
Fly bransjen er ikke det det en gang var. Som flyselskap må man kjempe med nebb og klør for å kunne overleve i et strekt presset marked. Spørsmålet er vel hvor langt er man villig til å gå, både som ansatt og som selskap før man sier nok er nok. Utrolig mange flyselskaper i hele verden har de siste årene gjennomgått store forandringer og de har måtte omorganisere seg for å i det hele tatt kunne drive videre. Når vi ser på fly selskapene her i Norge så er det ingen hemmelighet at SAS har hatt sine problemer og har virkelig måtte gjøre endringer og kutte kostnader de siste årene. Dette står Norwegian ovenfor nå. Kostnadene må ned og de må ned nå!

Hvordan gjør man en slik radikal reduksjon? En ting er sikkert, det er ikke lett og det krever utrolig mye fra selskapet og dets ansatte. Men skal det gå på bekostning av de norske tarifflovene og bestemmelsene? Nei, mener da jeg. For meg så virker dette som en begynnelse, som lenge har vært spekulert i, at Kjos vil bruke utenlandske ansatte på hele sitt rutenettverk. Hvis det blir en realitet så vil jo det føre til dumping norske arbeidsplasser til fordel for billigere utenlandsk arbeidskraft. Jeg må innrømme at jeg forstår og støtter Norwegian sine piloter i denne saken når det gjelder akkurat dette punktet. Det er så utrolig viktig at de setter et standpunkt om at dette er de ikke villig til å la skje, samtidig som jeg også mener at de må gå med på et kostnadskutt. Skal selskapet overleve, noe som er i absolutt alle sin interesse, må de kutte kostnadene. Jeg synes ikke kravet til pilotene om at de skal ha likeverdige avtaler i Skandinavia og konkurranse på like vilkår er uakseptabelt, i mine øyne er det en selvfølge, og på den andre siden synes jeg heller ikke at det er helt uakseptabelt av Norwegian og "kreve" at pilotene, som alle andre ansatte, bytter fra ytelses pensjon til innskudds pensjon. Dette er jo bare noe av punktene som er oppe til diskusjon om dagen, men poenget mitt er at det meste av det burde være forhandlings bart, men noe må pilotene gi opp og noe må Norwegian gi opp, men ikke på bekostning av norsk arbeids lov.       
  
Jeg er også veldig sikker på at hvis det skulle bli slik at man kan bruke utenlands arbeidskraft uten forutsetninger eller forbehold i denne bransjen, så betyr det slutten for mange tusen arbeidsplasser. hvem vet hvilken dominoeffekt noe sånt vil ha, og i verste fall ender det opp med å berøre mange andre bransjer enn bare fly bransjen. Det er kanskje ikke så rart da at pilotene kjemper med alt de har og ikke lar seg overtale på enkelte punkter. Jeg mener også at de kjemper en kamp, ikke bare for seg selv, men også for piloter og andre ansatte i bransjen i hele Europa, for forhandlingene som vil skje mellom partene her, kan være med på å sette grunnlaget for lignende typer konflikter og forhandlinger senere også for flere andre selskaper. 

Lurer du på dine rettigheter ved forsinkelser eller kanselleringer? Les her!


/The airline industry is not what it once was. All airlines have to flight hard to survive in a very difficult and highly pressured market. The question is how far are the airline or the employees willing to go before they say enough is enough. Airlines all over the world have in the resent years done several cost reductions and re organisations of the structure in order to just survive another day. When you look at the airlines we have in Norway, there is no secret that Scandinavian Airlines, SAS, have had some difficult years with several changes and major cost reductions. This is what Norwegian is facing now. Something have to be done, and it has to be done now!

How do you do a major reduction like this? One thing is sure, it will be demanding on both the airline and its employees. Should it be on the expense of Norwegian labour law? No, not at all. For me this whole thing seems like it is the start of what people have been speculating in for a long time, that Kjos wants to use all foreign labour on all of his flights. If this becomes a reality it will lead to a huge loss of jobs for Norwegian and Scandinavian residents. I must admit I am on the pilots side in this matter, it is very important that they take a stand now and show that they will not accept anything that can lead to something like this. However, I also mean that the pilots have to face a cost reduction in some form. If Norwegian Air Shuttle is to survive in the market, something that will be in the best interest for absolutely everyone, reductions have to be implemented, now. So, I agree with the pilots demands, but I do think they need to help reduce some of the costs, but it should never be at the expense of  a proper work environment with Norwegian laws and regulation.

I really think that if Norwegian is allowed to use only foreign labour on all their flights that will mean the end of thousands of jobs for the Norwegian residents. Who knows what kind of domino effect that will have, not only in the airline industry, but also in other businesses as well. When you think of it this way you might understand and sympathise with the pilots and hope that they will keep fighting this battle and not surrender on an important matter like this. They're not only fighting a battle for themselves, but also for other pilots and other employees in the travel industry all over Europe. It is possible that the negotiations that are about to take place, will be used in the future as a foundation in other negotiations, in similar cases and conflicts within the travel industry.         


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

Hei! Takk for din kommentar. Er det noe du lurer på så er det bare å spørre i vei!:)

Hi! Thank you for taking the time to comment on my blog. If you have any questions please contact me:)