fredag 22. februar 2013

Dine rettigheter ved fly forsinkelse eller kansellering

'

Veldig mange lurer på hva slags rettigheter de har hvis flyet deres er forsinket eller kansellert. Dette er informasjon som man vil få fra flyselskapene ved en slik situasjon, men det er kanskje noen som ønsker å lese litt mer om dette før man legger ut på flyreisen. Her har jeg i alle fall tenkt å skrive litt om dette og fortelle hvordan flyselskapene forholder seg til forsinkelser og innstilte avganger. Først og fremst så kan jeg jo også si at dette er regler som flyselskapene er pålagt fra IATA (International Air Transportation Assosiation) og EU, de så kalte EU reglene som alle selskaper som flyr til, fra eller innenfor Europa MÅ forholde seg til. Jeg jobber med dette hver dag så jeg vet litt hva jeg prater om, men Eu reglene er kun en pekepin om minimumskravene flyselskapene må forholdes seg til, så det vil derfor forekomme at de forskjellige selskapene opererer med noe forskjellige summer på f.eks matkupponger. På hjemmesidene til SAS, Widerøe og Norwegian finner man også informasjon om hvordan man skal forholde seg til forsinkelser og kanselleringer og det er disse samt EU reglene jeg kommer til å fortelle om her.

På hjemmesiden til SAS står det følgende:

Forsinkelser:

Det vi kan tilby ved forsinkelser på to timer eller mer er erstatning for eventuelle merkostnader, slik som for eksempel matkostnader i ventetiden. For øvrige kostnader anbefaler vi at du kontakter forsikrings selskapet ditt for mulig erstatning.


Innstilte fly:

Om en flyging blir innstilt kan vi tilby endring til sluttdestinasjonen i din flybillett samt erstatning for merkostnader i ventetiden. Dette kan for eksempel være matkostnader og hotellovernatting der det er aktuelt. For øvrige kostnader anbefaler vi at at du kontakter forsikringsselskapet ditt for mulig erstatning.
Hvis du velger å avbryte reisen pga. innstilt flygning har du rett til refusjon av den ubenyttede flybilletten. Du må da kontakte selskapet/reisebyrået der du kjøpte billetten for refusjon. Hvis du har bestilt på sas.no kan du kontakte oss på telefon 05400 eller per e-postskjema. Merk at dette kun gjelder for refusjon; alle andre henvendelser skal rettes til SAS Customer Care.

Brosjyren som SAS  deler ut ved sine skranker og som man finner på deres nettsider, som er laget opp i samarbeid med EU-direktiv 261/2004 og Europarådet sier følgende:

1. Ved forsinkelser tilbyr vi følgende hjelp:
Du får hjelp under følgende omstendigheter:

a) Dersom flygningen er forsinket med to timer eller mer, på flygninger på inntill 1500 kilometer.
b) Dersom flygningen er forsinket med tre timer eller mer, på flygninger på mer enn1500 kilomer innenfor EEC/EØS.
c) Dersom flygningen er forsinket med tre timer eller mer, på andre flygninger på mellom 1500 og 3500 kilometer.
d) Dersom flygningen er forsinket med fire timer eller mer, og ingen av flygningene kommer inn under a), b), og c).


Hjelpen består i:

A. Måltider og forfriskninger i rimelig forhold til ventetiden. ( Dette vil da si at de som må vente f.eks 4 timer eller mer vil få matkupponger med høyere verdi enn de som må vente 2 timer).

B. To telefoner eller e-poster

C. Hotellovernatting og transport mellom flyplass og overnattingssted. Dette tilbys dersom du må vente minst en natt etter  angitt avreisetid, og er avhengig av lokal tilgjengelig overnattingskapasitet.

D. Refusjon av billetter. Dersom forsinkelsen er på minst fem timer og du vil avlyse reisen, tilbyr vi refusjon av billettkostnadene for den delen av reisen du ikke får gjennomført. Dette  vil skje innen syv dager. Vi dekker også de(n) delen(e) av reisen  du allerede har gjennomført, og som ikke lengre har noen hensikt i forhold til din opprinnelige reiseplan. Der det er relevant kan vi også dekke returreise til reisens utgangspunkt ved første mulighet.

I tillegg til dette har begge selskapene brosjyrer om passasjerene sine rettigheter ved forsinkelser og innstilte fly. Også EU reglene finner man på deres nettsider.2. Ved Kansellerte flygninger tilbyr vi følgende hjelp:

A. Du kan velge mellom:

1) å avlyse reisen og få refundert billettene. (beskrevet over i pungt D.)

2) å bli ombooket, med sammenlignbare transportvilkår, til ditt endelige reisemål. Vi tilbyr ombooking til ditt endelige reisemål ved første mulighet, eller ved et senere tidspunkt som passer deg, avhengig av ledige seter.

B. Mat og drikke som står i rimelige forhold til ventetiden

C. to telefonsamtaler eller e-poster

D. Hotelovernatting og transport mellom flyplass og overnattingssted. Dette tilbys dersom du må vente minst en natt etter angitt avreisetid, og er avhengig av lokal tilgjengelighet.

E. Dersom flygningen er kansellert på grunn av følgende omstendigheter har du IKKE rett på godtgjørelse:
1) dersom kanselleringen er forårsaket av ekstraordinære omstendigheter. Dette kan være, men er ikke begrenset til:
- værforhold
- sikkerhetsrisikoer, f.eks, tekniske problemer som plutselig oppstår, eller andre uforutsette manglersom påvirker flysikkerheten.
- streiker som påvirker driften
- politisk uro
- avgjørelser foretatt av flygeledelsen
- andre typer sikkerhetsforhold

2) Dersom du er informert om kanselleringen minst 14 dager før avreisetidspunkt.

3) Dersom du er informert om kanselleringen mellom 7 og 14 dager før avreise, og har fått tilbud om ombooking til endelig reisemål med avreise maks to timer før opprinnelig avreise, og ankomst på endelig reisemål mindre enn fire timer etter opprinnelig ankomsttid.

4) Dersom du er informert om kanselleringen mindre enn 7 dager før avreise, og har fått tilbud om ombooking til endelig reisemål med avreise maksen time før opprinnelig avreise, og ankomst på endelig reisemål mindre enn to timer etter opprinnelig ankomsttid.

Du har rett på godtgjørelse dersom en flygning ikke kanselleres med grunnlag i ekstraordinære omstendigheter i samsvar med punkt 2.


Godtgjørelse:
a) 250 euro for alle flygninger inntil 1500 kilometer
b) 400 euro for alle flygninger på mer enn 1500 kilometer innenfor EEC/EØS.
c) 400 euro for alle andre flygninger mellom 1500 og 3500 kilometer.
d) 600 euro for alle flygninger som ikke kommer inn under a), b) og c)

Overnevnte godtgjørelser kan bli halvert under følgende omstendigheter:
Du mottar 50% av godtgjørelser dersom du får tilbud om ombooking til endelig reisemål på en flygning som lander:
a) maksimum to timer etter din opprinnelige ankomsttid, for flygninger på inntil 1500 kilometer.
b) maksimum tre timer etter din opprinnelige ankomsttid, for flygninger mer enn 1500 kilometer innenfor EEC/EØS,
c) maksimum tre timer etter din opprinnelige ankomsttid, for alle andre flygninger mellom1500 og 3500 kilometer.
d) maksimum fire timer etter din opprinnelige ankomsttid for flygninger som ikke kommer inn under a), b) og c).

Dersom du reiser på flere separate billetter gjelder disse reglene kun til endelig reisemål for hver billett.

På hjemmesiden til Norwegian står det følgende:

Forsinkelser:

Ved forsinkelser har du krav på forpleining hvis forsinkelsen er lengre enn to timer på reise inntil 1500 kilometer eller lengre enn tre timer på reiser mellom 1500 og 3500 kilometer. Det vil si måltider i rimelig forhold til ventetid, overnatting hvis ny reiser tilbys neste dag (nødvendig transport mellom lufthavnen og overnattingsstedet), to telefon samtaler, teleks- eller telefaksbeskjeder, eller e-post. Måltider vil ikke bli tilbudt i de tilfeller dette medfører ytterligere forsinkelse av avgangen.

Hvis forsinkelsen er lengre enn fem timer og du ikke ønsker å benytte reisen, vil Norwegian gjøre sitt ytterste for å tilby deg alternativ avgang på Norwegian sine ruter uten kostnad for deg. Du kan også omrute reisen til senere avgang med Norwegian på annet tidspunkt inntil 14 dager etter opprinnelig avreise, dersom det er ledige plasser. I tilfeller hvor hensikten ved din reise bortfaller kan du kansellere reisen og søke refusjon av den berørte strekningen, og eventuelt retur reise.

Kanselleringer:

Kansellering ved ekstraordinære omstendigheter som ikke kunne vært unngått selv om alle rimelige tiltak var truffet, er for eksempel ved værforhold, konsekvens av værforhold på tidligere avganger, tekniske mangler som plutselig oppstår og berører flysikkerheten, streik eller arbeidskonflikt som påvirker driften, begrensninger i luftrommet på grunn av Air Traffic Control, plutselig sykdom blant besetningen som ikke kunne vært forutsett, samt andre uforutsette omstendigheter som utgjør en sikkerhetsrisiko for avgangen.
Kansellering ved kontrollerbare omstendigheter
Hvis din avgang kanselleres av kontrollerbare omstendigheter, som beskrevet under, har du krav på refusjon av reisen, påfølgende strekninger med retur hvis du ikke ønsker å benytte reisen. Du kan også velge omruting av reisen, påfølgende strekninger og retur uten ekstra kostnad, måltider i rimelig forhold til ventetid, overnatting hvis ny reise tilbys neste dag (nødvendig transport mellom lufthavnen og overnattingsstedet), to telefonsamtaler, teleks- eller telefaksbeskjeder, eller e-post, i tillegg har du rett til erstatning i forhold til reisens lengde (se nedenfor).
Kansellering ved kontrollerbare omstendigheter, er for eksempel planlagte ruteendringer av kommersiell årsaker eller årsaker innenfor flyselskapets kontroll, forutsigbare tekniske årsaker, mangel på bemanning som burde vært forutsatt.
Rett til erstatning i forhold til reisens lengde
 • 250 Euro for flygninger inntil 1500 kilometer
 • 400 Euro for flygninger mellom 1500 og 3500 kilometer
 • 600 Euro for flygninger over 3500 kilometer
Rett til erstatning bortfaller dersom
 • Informasjon om innstillingen er opplyst tidligere enn to uker før opprinnelig avgangstid.
 • Informasjonen om innstillingen er opplyst mellom to uker og syv dager før planlagt avgangstid, og det blir tilbudt omruting slik at du kan reise høyst to timer før planlagt avgangstid og ankomst det endelige bestemmelsessted senest fire timer etter planlagt ankomsttid.
 • Informasjon om innstillingen er opplyst mindre enn syv dager før planlagt avgangstid og det blir tilbudt alternativ omruting slik at du kan reise tidligst en time før planlagt avgangstid og ankomst det endelige bestemmelsessted senest to timer etter planlagt ankomsttid. 
Rett til erstatning kan reduseres med 50 % dersom
 • Det tilbys omruting med en avgang hvor ankomsttiden ikke er senere enn to timer etter opprinnelig ankomsttid på avganger inntil 1500 kilometer
 • Det tilbys omruting med en avgang hvor ankomsttiden ikke er senere enn tre timer etter opprinnelig ankomst på avganger mellom 1500 og 3500 kilometer 
 • Det tilbys omruting med en avgang hvor ankomsttiden ikke er senere enn fire timer etter opprinnelig ankomst på avganger over 3500 kilometer      (www.norwegian.no)

blogglisten_741834a0e618bc5491d85537742dd822

blogglisten_741834a0e618bc5491d85537742dd822

1 kommentar:

 1. Well written. Often it is complicated to calcutale the compensation. Therefore we at http:// Refundpilot.com have created the world's only 100 % free DIY flight compensation service for everybody to use.

  SvarSlett

Hei! Takk for din kommentar. Er det noe du lurer på så er det bare å spørre i vei!:)

Hi! Thank you for taking the time to comment on my blog. If you have any questions please contact me:)